...เว็บไซต์ อบต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ...
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบริเวณทางแยกบ้านนางภคพร วิทยา ถึงบ้านนายสมนึก จงเขตกิจ หมู่ 5 บ้านบ่อทับใต้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31 ม.ค. 2562 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางประพาส ฉวีจันทร์ ถึงบ้านนายสมหมาย พิมพ์จันทร์ หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   31 ม.ค. 2562 22
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบริเวณทางแยกบ้านนางภคพร วิทยา ถึงบ้านนายสมนึก จงเขตกิจ หมู่ 5 บ้านบ่อทับใต้    29 ม.ค. 2562 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางประพาส ฉวีจันทร์ ถึงบ้านนายสมหมาย พิมพ์จันทร์ หมู่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง   29 ม.ค. 2562 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    15 ม.ค. 2562 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางแผ้ว ทองคำดี หมู่ที่ 4 บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองสรวง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงหินคลุกไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่ อบต.หนองส   7 ธ.ค. 2561 38
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไร ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 เดือน ธันวาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำน   27 พ.ย. 2561 35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไร ชนิดถุง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 2 เดือน ธันวาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562 ให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง จำนวน 2 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง   27 พ.ย. 2561 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือน เมษายน - กันยายน 2561   23 พ.ย. 2561 39
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)   15 พ.ย. 2561 46
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23